Pronssivalu perinteisin menetelmin, tuotteena saapasrenki

Klassikkotuote, saapasrenki ja sen valmistaminen valamalla

Esittelemme seuraavaksi perinnetuotteemme, joka on pronssinen saapasrenki. Esittelemme myös saapasrengin valmistamisen pääpiireittäin. Saapasrengin, kuten muidenkin valutuotteiden valmistaminen edellyttää, että tuotteesta on jonkinlainen malli. Malli on useimmiten mallinveistäjän tai kuvanveistäjän puu, savi, kipsi tai metallimalli joka on tarkoitus monistaa. Myös valmiita tuotteita voidaan kopioida tekemällä kappaleesta valumuotti, mutta kappaleiden lopputulos voi vaihdella. Valumallissa on yleensä huomioitu päästöpinnat ja leikkausrajat, joita valmiissa kappaleissa ei ole enää hahmotettavissa. Kyseisen saapasrengin malli on veistetty Lappeenrantalaisen mallinveistäjän toimesta 1980- luvulla.

Muotin valmistus

Olemme tehneet valmiiksi ns. sokean pohjan, jota vasten teemme prosessin nopeuttamiseksi aina ensimmäisen puoliskon muotista. Mallit asetellaan sokeaan pohjaan ja mallit sekä pohja puuteroidaan siihen tarkoitetulla irrotusaineella. Irrotusaineen levittämisen jälkeen pohjan päälle asetetaan toinen kehä. Kun kehä on paikallaan, voidaan ryhtyä täyttämään muottia mustalla valuhiekalla, johon on lisätty bentoniittia jonka jälkeen siivilöity huolella.

Kun muotti on täytetty ja tiivistetty kunnolla, niin silloin muottiin painellaan piikillä ns. luhtireikiä. Luhtireikien on tarkoitus päästää valukaasut muotista ulos, kun raaka metalliseos kaadetaan sisälle. Ilman luhtireikiä mallin sisälle jäisi ilmatasku ja raaka-aine ei menisi kunnolla mallin uloimpiin osiin. Kappale jäisi vajaaksi ja tuote ei olisi käyttökelpoinen.

Muotin kääntäminen ja toisen puolen kaavaaminen

Seuraavassa vaiheessa muotti käännetään ympäri. Tässä vaiheessa otetaan ns. sokea pohja pois ja ryhdytään valmistelemaan muotin yläpuolta. Muotin yläpuoleen tulee valukanavat, joista sula raaka-aine kaadetaan sisään.

Muotin yläpuoli

Muotin yläpuolta varten alapuoliskon päälle laitetaan kehä ohjaustappien kanssa kohdilleen. Tämän jälkeen muotti puuteroidaan taas irrotusaineella, jota käytettiin myös sokean pohjan ja muotin alapuolen välissä aikaisemmassa vaiheessa. Valukanavaksi asetellaan pyöreäksi sorvattu puutappi. Muottiin tehdään nauloista ripustuksia vahvikkeeksi, ettei muotti hajoa, kun puoliskot irrotetaan toisistaan. Puoliskot siis joudutaan irrottamaan vielä toisistaan muotin sisäosien viimeistelyä varten. Muotti täytetään ja tiivistetään hyvin. Puutappi nostetaan kohtisuorasti pois ja valukanavan suu pyöristetään muottilusikalla. Muotin yläpuoliskoonkin painellaan luhtireikiä valukaasujen takia.

Muotin avaus

Muotti avataan ja mallit irrotetaan muotinpuolikkaasta. Muotit viimeistellään muottilusikalla. Kaikki epämääräinen hiekka, joka voi irrota valuvaiheessa poistetaan ja muotin sisällä olevia muotoja pyöristellään. Lisäksi muottiin painellaan helposti lohkeaviin kohtiin pieniä muottinauloja vahvikkeeksi.

Viimeistely ja sulkeminen

Kun muotin sisäosat on viimeistelty, kaivetaan vielä muotin ja valukanavan välille kanavat. Tämän jälkeen puhalletaan paineilmalla ylimääräiset hiekat pois. Tämän jälkeen muottiin suihkutetaan kiinneaine, jotta muotti saa tarvittavan lujuuden. Muottia voidaan tässä vaiheessa kuumentaa hieman kosaanilla, jotta ylimääräinen kosteus saadaan pois. Kun muottiin on levitetty kiinneaine, voidaan vielä muotti maalata peitosteella. Peitoste tekee muotin pintaan tasaisen samettisen kerroksen, joka parantaa lopputuotteen pinnanlaatua. Peitosteen levittämisen jälkeen poltetaan vielä kevyesti kaasuliekillä peitosteen sisältämä alkoholi pois. Nyt muotti on siisti, tiivis, luja ja valua vaille valmis. Muotti suljetaan ja ryhdytään valmistelemaan valua.

Sulattaminen ja valaminen

Käytämme toistaiseksi polttoöljykäyttöistä sulatusuunia, mutta olemme siirtymässä sähkökäyttöiseen uuniin. Uunin sisään asetetaan grafiittiupokas ja raaka-aine ladataan upokkaan sisään. Raaka-aineet eivät mahdu kerralla kokonaan upokkaaseen, joten raaka-ainetta lisäillään sitä mukaa kun aine sulaa. Kun raaka-aine on kunnolla sulanut, sekaan lisätään fosforia juoksemisen varmistamiseksi ja pinnasta poistetaan kuona siihen tarkoitetulla kummarilla.

Valaminen

Kun sula raaka-aine alkaa olemaan riittävän kuumaa, ryhdytään valmistelemaan kaatamista. Valamisen kannalta pronssi on suhteellisen tarkka raaka-aine valulämpötilan suhteen. Mikäli sula aine on liian kuumaa, se palaa. Raaka-aineesta höyrystyy valamisen kannalta oleellisia komponentteja pois ja valu voi epäonnistua. Liian viileä sula taas ei juokse muottiin hyvin ja valukappale voi jäädä vajaaksi. Valulämpötilan toteamiseksi on varmasti taulukoita ja lämpömittareita olemassa, mutta luotamme vuosikymmenien ammatti-intuitioon. Kun raaka-aine on valulämpöistä, upokas nostetaan upokaspihdeillä kaatovälineeseen ja kaadetaan aine muotteihin. Kaatamisessa tarvitsee joko kaksi ihmistä tai nostoapuvälineen.

Avaus ja puhdistus

Kun muotti on vähän jäähtynyt, voidaan se avata. Avaamiseen voi käyttää apuna esimerkiksi vasaraa, talttaa, ja teräsharjaa. Kun valukappaleet on irrotettu muotista, katkaistaan kappaleista valusarvet. Valusarvien katkaisun jälkeen voidaan kappaleet viimeistellä. Viimeistelyyn voi käyttää kulmahiomakonetta ja esimerkiksi dremeliä. Pinnanlaatua voi vielä parantaa esimerkiksi naulahakkurilla, hiekkapuhalluksella tai metallikuulapuhalluksella. Kun tuote on viimeistelty, se lakataan

Kuva valmiista saapasrengistä